Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Podprogram 2023

 

Cele programu

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IŻ,
  • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Okres realizacji dostaw

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

Kryteria kwalifikowalności

  • dochód 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

Warunki uzyskania skierowania

Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów kwalifikujących do uzyskania wsparcia żywnościowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 77 4600 671, a także osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027